Membangun Dalam Kebersamaan dan Keberagaman

Halaman Berita Nagari

Warga Seri Lemak Luak Rembau Negeri Sembilan Malaysia Menjemput Asal Usul Ke Sarilamak Luak 50kota


23 Januari 2020 12:48:26 ADE RAHMA PUTRA Berita

Terjawab sudah penantian Warga Seri Lemak Luak Rembau Negeri Sembilan Malaysia mencari asal usul nenek moyang mereka yang sudah ada semenjak 500 tahun silam, ternyata asal dari nenek moyang mereka dari Luak 50 kota tepatnya Nagari Sarilamak dibawah payuang panji Datuak Putiah pasukuan Koto Piliang. Dalam kunjungan, dikatakan kami disambut hangat disana dan dengan pelayanan yang luar biasa, ucap Olly Wijaya. Salah satu bentuk penghormatan mereka terhadap nenek moyangnya, Makam dari Dato Putiah selalu terlihat bersih di Lokasi  Pandam Pekuburan Kampung Seri Lemak yang sekaligus jalan Menuju ke Pandam tersebut dinamakan Jalan Dato Putih, lanjutnya. 

Ternyata setelah sekian lama berlalu anak cucu dan cicit  dari Dato Putih di Negri Sembilan Malaysia tidak pernah luntur terhadap asal muasal Nenek Moyang mereka./

Gambar tambahan


Gambar tambahan


Komentar artikel ini : Warga Seri Lemak Luak Rembau Negeri Sembilan Malaysia Menjemput Asal Usul Ke Sarilamak Luak 50kota

Tulis Komentar